21Shkurt2018

DHURO PËR RILINDJEN!

DHURO PËR RILINDJEN!

Të dashur miq,

Rilindja Demokratike Kombëtare është angazhuar e gjitha për rilindjen e shqiptarëve në Maqedoni. 

Nevojitet ndihma dhe kontributi juaj dhe kjo ndihmë do të përdoret për të mbuluar shpenzimet për transport, për komunikim, për printimin dhe për çdo aktivitet.

Për ta përmbysur pabarazinë e kësaj gare nevojitet ndihma e të gjithë atyre që besojnë se ky pushtet duhet t’i ketë ditët e numëruara.

Të gjithë mund të ndihmojmë:

1. Duke depozituar ose transferuar para në llogarinë bankare të Rilindjes Demokratike Kombëtere:

Rilindja Demokratike Kombëtare - Shkup

Banka: Banka Ekonomike AD.Shkup

Nr. i llogarisë: 200002418593530

Qëllimi i pagesës deri 600 denar: Antarsim

Qëllimi i pageses mbi 600 denar: Donacion

2. Duke ofruar mallra dhe shërbime falas pranë një shtabi komunal në Komunën tuaj,

Çdo donacion do të shpenzohet drejtpërdrejtë për këtë në mënyrën më transparente.

Është koha për Rilindje Demokratike Kombëtare, dhe Rilindja ka nevojë për ju në qëllimin e realizimit të aspiratave tona të përbashkëta.

Me Respekt

Komisioni për Financa - RDK