21Shkurt2018

Përsëri përdorimi i flamurit shqipëtar duhet të jetë preokupim i partive shqiptare

13.02.2013 -Kategorija mbi 50% nuk është kategori kushtetuese sepse as që përmendet në kushtetutë po citoj amandamentin VIII “pjestarët e bashëksive kanë të drejtë që të shpreshinin, kukltivojnë dhe zhvillojnë lirë indentitin e vet dhe veçoritë e bashkësive të veta dhe ti përdorin simbolet e bashkësisë së vetë” nuk është as si numër absolut në Marrëveshjen e Ohërit.

Me ndryshimet e ligjit mbi përdorim e Flamurit të popullit 20% ne vitin 2011, këto ndryshime nuk avansuan përdorimin e flamurit por ngushohet dhe flamuri shqiptar që do të përdoret në 16 komuna me shumicë shqiptare dhe atë bashkësia që është mbi 50% konkretisht në komunat e Haraçinës, Bërvenicës, Vrapçishtit, Gostivarit, Dibrës, Zhelinës, Zajazit, Bogovinës, Likovës, Osllomejit, Strugës, Sudeniçanit, Tearcës, Tetovës, Sarajit dhe të lagjes shqiptare në Shkup të Çairit.

Pasi këto janë mbi 50%.

Kurse komunat e dhëna në tabelë nuk kanë të drejtë të përdoret flamuri.

Izet Zeqiri - Sekretar i RDK-së

Shërbimi për Informim - RDK