18Janar2018

Edhe kjo qeveri pa marrëveshje të nënshkruar

Edhe kjo qeveri u formua pa kontratë për bashkëqeverisje, por vetëm me marrëveshje gjithashtu të panënshkruar nga partnerët e koalicionit. Programit të qeverisë për formimin e shumicës parlamentare i mungon pika themelore fillestare, pjesa e protokollit, dokumenti i nënshkruar nga VMRODPMNE dhe BDI, ku thuhet se qeveria do të veprojë në bazë marrëveshjes koalicionuese për formimin e shumicës parlamentare për qeverisje 2011-2014 (Marrëveshje koalicionuese). 

Në bazë të kësaj marrëveshje të shkruar, do t’i realizonin qëllimet programore të marrëveshjes së koalicionit që e ka çdo koalicion qeveritar i çdo vendi demokratik. Këto negociata pa marrëveshje të shkruar edhe të nënshkruara nga partnerët e koalicionit, tregojnë qartë se partitë shqiptare nuk kanë mundur asnjëherë me dokument të shkruar të hyjnë në qeveri. Mosnënshkrimi i dokumentit midis partnerëve të koalicionit për formimin e shumicës parlamentare tregon pozicionin inferior të partisë shqiptare BDI dhe shpirtngurtësisë së partisë maqedonase VMRO për bashkëqeverisje të sinqertë dhe transparente.

 

Lexo më shumë...

Qëndrimet e kryetarit të RDK-së rreth qeverisjes Gruevski-Ahmeti


27.07.2011

Qeveria e dytë Gruevski-Ahmeti është rezultante e pritur nga zgjedhjet e fundit parlamentare dhe marrëveshjet paraprake në mes të dy partive të arritura para dhe gjatë procesit zgjedhor. Përcaktimi i zgjedhjeve të parakohshme  parlamentare në fillim të qershorit në kohën kur mungon një numër i konsiderueshëm i mërgimtareve shqiptar dhe pajtimi i partisë shqiptare në qeveri për zgjedhjen e tre deputetëve të diasporës me legjitimitet te cunguar demokratik kishin ndikim përmbajtjesor në rezultatin zgjedhor dhe në përcaktimin e fituesve të njëjtë në të dy taborët etnik dhe politik.  
Procesi zgjedhor u karakterizua  me kushte të pabarabarta konkurrimi, i shoqëruar me financim masiv informal të partive fituese, fakt ky që argumentohet shumë lehtë nëpërmjet krahasimit të raporteve financiare të publikuara dhe shpenzimeve reale të kampanjës elektorale.

Lexo më shumë...

Edhe pa flamur kombëtar edhe me dimensione më të vogla

21.07.2011

Flamuri ynë është dëshmi historike, vlerë e lartë evropiane, simbol i shenjtë që duhet të duhet, të ruhet dhe mbrohet, me dashuri, vigjilencë dhe trimëri. Shqiptarët kanë derdhur lumenj gjaku për ta mbrojtur identitetin kombëtar dhe flamurin shqiptar.  Historia shqiptare është e shkruar me gjak. Shqiptarët qysh para Krishtit nuk kanë ditur ç’është frika, mëshira apo përulja. I panumërt është numri i atyre që ranë nën hijen e flamurit, duke dhënë jetën për një ideal të shenjtë. Simbol i flijimit, qëndresës, bashkimit dhe ardhmërisë nuk meriton këtë ndërhyrje.Sjellja e ndryshimit të ligjit mbi përdorimin e flamurit me procedurën e shkurtë ka qenë gabim dhe i dëmshëm, sepse ky ligj ka rendësi shumë të madhe dhe shumë është përfolur edhe gjate zgjedhjeve dhe nuk e meriton të sillet në këtë mënyrë.

Është e pa pranueshme hyrja në procedurë e këtij propozim ndryshimi të ligjit për përdorimin e simboleve pa hapjen e debatit publik dhe profesional për këto çështje te ekspertet e kësaj fushe dhe udhëheqësit e komunave do të jepnin kontribut real pasi ato tash për tash janë implementues të ligjit dhe sugjerimet e tyre lidhur me mundësinë e përdorimit të flamurit edhe në institucione publike shtetërore do të ishte me interes.

Ndyshimet e nenit 3  ku shtohet pasuesi i dytë ku thuhet se Këshilli  komunal sjell vendim për përdorimin e flamurit në jetën publike dhe private, kjo do të thotë së këshilli i komunës i ka kompetencat dhe fushëveprimin e punës së vet ku është kompetent ai nuk mundë të sjellë vendim që flamuri të përdoret ne kazermë apo në njësinë e ministrisë së mbrojtjes por do sjellë vendim për përdorimin e flamurit në ndërmarrjet publike ku komuna është themelues. Ndryshimet në nenin 4,5,6 vetëm fjala bashkësi e cila është shumicë në njesinë e vetëqeverisjes lokale zëvendësohet me “të cilët janë mbi 50% nga banorët e njësisë së bashkësisë vendore”.

Kategoria mbi 50% nuk është kategori kushtetuese sepse as që përmendet në kushtetutë po citoj amendamentin  VIII “ pjesëtarët e bashkësive kanë të drejtë që të shprehin, kultivojnë dhe zhvillojnë lirë identitetin e vet dhe veçorit e bashkësive të veta dhe t’i përdorin simbolet e bashkësisë së vete” nuk është as si numër absolut ne marrëveshjen e Ohrit.

Lexo më shumë...